[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by KMOBECMAXSITE 1.2.1
    

  
ชื่อ - นามสกุล :
นายดนัย เส้งสีแดง
ชื่อเล่น :
รองฯดนัย
ตำแหน่ง :
รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1
หน้าที่ :
CEO
ที่อยู่ :
222 หมู่ที่ 10 ตำบลลำภู อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
Telephone :
0819750032
Email :
123@narathiwat1.go.th
กลุ่ม / แผนก :
CEO





    
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต 1