[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by KMOBECMAXSITE 1.2.1
    


บริหารงานบุคคล
เรื่อง : จากข่าวเลขาธิการ-กพฐ.คนใหม่มอบนโยบายเร่งด่วนปี 2557
บทความ จากข่าว เลขาธิการ กพฐ มอบนโยบายเร่งด่วนปี 2557 ตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)

ได้มีคำสั่งแต่งตั้งโยกย้ายนายอภิชาติ จีระวุฒิ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.)

ไปเป็นที่ปรึกษาสำนักนายกรัฐมนตรี และแต่งตั้งนายกมล รอดคล้าย รองเลขาธิการ กพฐ. ขึ้นเป็น เลขาธิการ กพฐ.แทนนั้น

นายกมล รอดคล้าย ได้แถลงข่าวว่า ถือเป็นการแต่งตั้งแบบเร่งด่วนโดยที่ไม่ทันตั้งตัว

แต่ทั้งนี้นายอภิชาติ ก็ได้ฝากงานไว้ 2 เรื่องหลัก คือการพัฒนาและบริหารงานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น ฐาน(สพฐ.)ทั้งระบบ

ไม่ว่าจะเป็นการยกระดับคุณภาพการศึกษา การเพิ่มผลสัมฤทธิ์ การพัฒนาสถานศึกษาหรือการพัฒนาเด็ก ตามกรอบความคิดของ คสช. กำหนด เป็นต้น

และเรื่องการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษาในสังกัด สพฐ.

ขอให้ดำเนินการด้วยความเที่ยงธรรม บริสุทธิ์ และให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งก็ต้องยอมรับว่าเรื่องนี้นายอภิชาติ มีความเชี่ยวชาญมากกว่า

แต่ตนก็จะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ 


นายกมล กล่าวต่อไปว่า สพฐ.เป็นหน่วยงานที่ใหญ่ มีงบประมาณมาก สิ่งที่ต้องทำให้มากที่สุด

คือพยายามทำให้ข้าราชการครู และบุคลากรของ สพฐ.ทำงานหนักขึ้น เพราะวันนี้เหมือนกับประเทศหยุดชะงัก เดินช้ามากเมื่อเทียบกับกลุ่มประเทศอาเซี่ยน

ดังนั้นต้องเร่งทำงานให้หนักกว่าเดิม โดยจะแบ่งเป็น 2 ส่วน คืองานเร่ง ด่วน

ช่วง 3 เดือนแรก จะผสมผสานนโยบาย คสช.และกรอบของ สพฐ.ที่กำหนดไว้ ซึ่งมีภารกิจเร่งด่วนที่ คสช.ให้เร่งดำเนินการ คือ

1.การปรับปรุงวิชาประวัติศาสตร์ และหน้าที่พลเมือง ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการเขียนคู่มือ

การทำหนังสืออ่านประกอบนอกเวลา และการอบรมครู โดยจะเตรียมใช้ในปีการศึกษาที่ 2/2557

2.นำเทคโนโลยีในการเรียนการสอนเข้ามาใช้ในโรงเรียนขนาดเล็กในต่างจังหวัด เพื่อลดความเหลื่อมล้ำคุณภาพการเรียนการสอนของเด็ก

โดยจะใช้การเชื่อมต่อจากโรงเรียนไกลกังวล ขณะนี้อยู่ในระหว่างการพัฒนาเนื้อหาให้ครบทุกกลุ่มวิชา

3.เพิ่มผลสัมฤทธิ์ และยกระดับการศึกษาทั้งในส่วนของเด็กนักเรียนและครู

4.พัฒนาระบบบริหารจัดการทุกอย่างของหน่วยงาน ทั้ง เรื่องงบประมาณ ค่าใช้จ่ายต่างๆ รวมถึงการรับครู 

นอกจากนี้สิ่งที่ต้องทำเพิ่มเติมคือการให้ความสำคัญกับการเรียนภาษาที่สอง คือ ภาษาอังกฤษ

โดยจะทำต่อจากเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานคนเก่า

แต่จะต้องเพิ่มประสิทธิภาพให้มีความเข้มข้นกว่าเดิมเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558

ส่วนในระยะยาวจะเน้นเรื่องการปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ซึ่ง สพฐ.จะตั้งคณะกรรมการ ขึ้นมารองรับกับคณะใหญ่ของ ศธ. เพื่อนำไปแปลงในส่วนที่ สพฐ.ต้องรับผิดชอบ

โดยเฉพาะการทำแผนนโยบาย 3 ปี 5 ปี เป็นต้น อย่างไรก็ตามที่วิตกมากคือการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปลายปี 2558

ต้องเร่งทำแผนให้เข้มข้นเพื่อให้ทันประเทศอื่นด้วย รวมถึงเรื่องโทรทัศน์ทางไกลวังไกลกังวล ซึ่ง สพฐ.จัดลงไปเกือบทุกแห่งแล้ว

โดยในวันที่ 5 ธ.ค.58 นี้ จะประกาศว่า ศธ.ทำโทรทัศน์ทางไกลวังไกลกังวล ทุกพื้นที่ 100%

เพื่อถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว"นาย กมล กล่าว

ขอขอบคุณที่มา 

http://www.etvmac.tv/.../เลขาธิการ-กพฐ.คนใหม่มอบนโยบายผู้เขียน : อุดม ยอดจันทร์
หน่วยงาน : กลุ่มอำนวยการ
จันทร์ ที่ 11 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2557
เข้าชม : 1014
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.


บริหารงานบุคคล 5 อันดับล่าสุด

      10 / มี.ค. / 2563
      จากข่าวเลขาธิการ-กพฐ.คนใหม่มอบนโยบายเร่งด่วนปี 2557 11 / ส.ค. / 2557
      วิธีคำนวณอายุราชการ 18 / มิ.ย. / 2553
      เตรียมเสบียงไว้เลี้ยงตัว:ดังตฤณ 11 / มิ.ย. / 2553


เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์จัดการความรู้
สิทธิของสมาชิก สามารถบันทึกขุมความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และดาวน์โหลดได้
คลิกที่นี่สมัครสมาชิก
    
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต 1