[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by KMOBECMAXSITE 1.2.1
    


บริหารงานบุคคล
เรื่อง :
บทความวิทยากร  เชียงกูล (2551 : 55) ได้สรุปปัญหาการศึกษาขั้นพื้นฐานจากการประเมินคุณภาพภายนอกของการศึกษาขั้นพื้นฐานรอบแรก (พ.ศ. 2544 – 2548)โดย สมศ.สะท้อนวิกฤตทางการ ศึกษาไทยในระดับขั้นพื้นฐานว่ามีสถานศึกษาที่จัดการศึกษาได้มาตรฐานขั้นต่ำประมาณ1ใน 3 และอีกประมาณ 2 ใน 3 (มากกว่า 20,000 แห่ง)ไม่ได้มาตรฐาน ผู้เรียนส่วนใหญ่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ ขาดความคิดสร้างสรรค์และขาดนิสัยการใฝ่รู้ใฝ่เรียนซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของการเรียน ผู้ เรียนมีแนวโน้มที่จะเป็นเด็กดีและมีความสุขแต่ไม่เก่งเท่าที่ควรขาดแคลนครูทั้งปริมาณและคุณภาพ ครูได้มาตรฐานเฉพาะวุฒิการศึกษาแต่วิธีการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญยังไม่ได้มาตรฐาน ส่วนผู้ บริหารก็ด้อยฝีมือทางการบริหารด้านวิชาการ แต่ภาวะผู้นำและการบริหารทั่วไปพอได้มาตรฐาน

ทิศทางของการปฏิรูปการศึกษาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับครู จะเห็นได้ว่า ครู

อ่านเพิ่มเติม https://www.kroobannok.com/blog/view.php?article_id=17379ผู้เขียน : นายสราวุธ ยอดรักษ์
หน่วยงาน :
อังคาร ที่ 10 เดือน มีนาคม พ.ศ.2563
เข้าชม : 122
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.


บริหารงานบุคคล 5 อันดับล่าสุด

      10 / มี.ค. / 2563
      จากข่าวเลขาธิการ-กพฐ.คนใหม่มอบนโยบายเร่งด่วนปี 2557 11 / ส.ค. / 2557
      วิธีคำนวณอายุราชการ 18 / มิ.ย. / 2553
      เตรียมเสบียงไว้เลี้ยงตัว:ดังตฤณ 11 / มิ.ย. / 2553


เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์จัดการความรู้
สิทธิของสมาชิก สามารถบันทึกขุมความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และดาวน์โหลดได้
คลิกที่นี่สมัครสมาชิก
    
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต 1